rogorc xedavt cota xnit gaitisha forumi. :) araushavs zogjer yvela forumi itisheba:) da male gamoswordeba xolme ar inerviulot. :)